Tüketici Beslenme, Sağlık
Toplum sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde hızlı ve etkili sonuçlara ulaşmak için; sağlıklı yaşam tarzlarının teşvik edilmesi, tüketicilerin bilgilendirilmesi, araştırma ve geliştirme, reformülasyon ve inovasyon, pazarlama iletişimi, paydaş işbirliği gibi birçok konu tüm yönleriyle irdelenecektir.
       • Değişen yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıklarının karmaşıklığı
       • Tüketici mi üretimi yönlendiriyor? Üretici mi tüketiciyi yönlendiriyor?
       • Tüketicinin bilgi kaynakları, bilgi kirliliği ve dinamikler
       • Tüketicilerin bilgilendirilmesinde yeni bir yaklaşım; “GKM”
       • “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması” sektöre nasıl yön verecek?
       • Özel Beslenme ihtiyacı olan tüketiciler, güçlükler ve çözüm arayışları