Gıda Güvenliği
Gıda zinciri yaşam döngüsünün her aşamasına ilişkin küresel ve ulusal ölçekte zorluklar, zorunluluklar ve gelişmeler irdelenecektir
       • Gıda kaynaklı hastalıklar ( Alerjenler, patojenler ve diğerleri)
       • Küresel Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinde değişimler ve temel ilkeler
       • Uluslararası gıda akışı, teknolojik gelişmeler ve tüketim trenlerindeki değişimler Gıda          Güvenliği ne yönde etkiliyor?
       • Gıda zinciri: Gözden bir şey kaçırıyor muyuz? Gıda taşıma, satış noktaları ve dağıtımında “Gıda          Güvenliği”   uygulamaları
       • Yeni teknolojiler risk mi fırsat mı?
       • Risk “Analizi - Yönetimi - İletişimi”nin neresindeyiz?.