Ticaret ve Rekabet
TGDF’nin “Ticaret ve Rekabetin Korunması ve Geliştirilmesi” çabaları yasal düzenlemeler, uluslararası anlaşmalar, küresel işbirlikleri odağında irdelenecektir.
       • Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek için sektörün ihtiyaçları ve olanakları,          mevzuat-ticaret-rekabet ilişkisi
       • Yeni pazarlara açılmak, büyümeyi sürdürmek için ARGE & İnovasyon ve finansman erişiminin          teşviki
       • Türkiye 2023 hedefinin düşmanı; “Kayıt Dışı”
       • Tarım-Sanayi Entegrasyonu ; “Tarladan sofraya” – Tarla ne durumda? Türk Gıda Sanayinin           rekabet açısından bitkisel   ve hayvansal üretimin geleceği
       • Gıda Lojistiği ve perakendeciliği sektörün rekabet gücünü ne ölçüde etkiliyor?