“Yüzüncü yıla on kala”

Türkiye tüm enerjisiyle 2023 Vizyonu'na kilitlenmiş durumda. 2 trilyon dolar milli gelir, 1 trilyon dolar dış ticaret hacmi, 150 milyar dolarlık tarımsal hasıla ve 40 milyar dolarlık gıda ihracatı hedefiyle Türkiye, Cumhuriyetin 100. Yılı'nda dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı arzuluyor.

Gayri safi milli hasıla içerisindeki 280 milyar liralık payı ve 15 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile ülkemiz ekonomisinin en önemli destekçisi konumunda olan Türk gıda ve içecek sanayisi ise TGDF öncülüğünde Türkiye'nin 2023 Vizyonu'na en büyük katkıyı vermeye hazırlanıyor. 2023 yolunda sanayimizin; gıda güvenliği, inovasyon, tarım-sanayi entegrasyonu, mevzuat ve rekabet, istihdam, tüketici refahı ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda uzun dönemli stratejik öncelikleri var.

Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz bu hedeflere ulaşmak konusunda çok yoğun bir çaba içindeyiz. "Yüzüncü yıla on kala" ana teması ile gerçekleştireceğimiz TGDF Gıda Kongresi '13, bu çabalarımızın ve sanayimizin 2023 hedeflerinin yaşama geçirilmesinde anahtar bir etkinlik olacak.

Dünyanın büyük değişim içerisine girdiği bir dönemde düzenlediğimiz Kongremizin, sektörümüzün 2023 Vizyonu'nu en doğru şekilde çizmemizde yardımcı olacağına inanıyor, tüm sektör profesyonellerini aramızda görmeyi ümid ediyoruz..


Saygılarımızla,
Şemsi Kopuz
TGDF Yönetim Kurulu Başkanı